Regler og vilkår for kjøp hos Vital Health Europe

Publisert mai 2012

 

GENERELLE VILKÅR


Avtalen gjelder vilkårene mellom deg som kunde (KUNDEN) og Sunn og Frisk AS

NÅR DU KRYSSER AV I ”JEG GODKJENNER VILKÅRENE” BOKSEN ELLER PÅ ANNET VIS BRUKER Sunn og Frisk AS WEBSIDE, BEKREFTER DU AT DU HAR LEST, FORSTÅTT OG GODTATT VILKÅRENE I DENNE AVTALEN.

Om du aksepterer, hak av i ”Jeg aksepterer vilkårene” boksen under betalingsprosessen. Hvis du haker av i ”Jeg aksepterer vilkårene” boksen uten å lese denne avtalen, er du fortsatt juridisk bundet. Hvis du ikke godtar vilkårene i denne avtalen, må du ikke hake av ”Jeg aksepterer vilkårene”. Hvis du ikke haker av ”Jeg aksepterer vilkårene” vil du ikke kunne kjøpe varer fra websiden eller fortsette med registreringsprosessen for å bli abonnent.

 

Sunn og Frisk AS:

* Personlig informasjon: All informasjon som er lagret i Sunn og Frisk AS medlemsregister vil kun bli brukt internt. Sunn og Frisk AS vil ikke utlevere informasjon til andre parter. Informasjon lagres etter avsluttet abonnement. Sunn og Frisk AS er ansvarlig for håndteringen av personlig informasjon.

* Forbeholder seg retten til å stenge websiden www.vitalhealtheurope.com og / eller sin nettbutikk på grunn av uforutsette driftsforstyrrelser utenfor Sunn og Frisk AS kontroll.

* Forbeholder seg retten til å gjøre rimelige endringer i tilbud basert på sesong, markedskonkurranse og andre forretningsmessige forhold.

* Forbeholder seg retten til å begrense antall abonnement.

* Fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade på personer som følge av bruk og / eller misbruk av Sunn og Frisk AS produkter eller informasjon som er gjort tilgjengelig eller distribuert av Sunn og Frisk AS. Sunn og Frisk AS er ansvarlig for sin egen uaktsomhet knyttet til produktinnholdet.

* Har rett til å overdra denne avtalen til en tredjepart.

 

KUNDEN:

* Ansvarlig for å sjekke at Sunn og Frisk AS produkter er egnet for deres helsetilstand og / eller sammen med medisiner som tas.

* Forstår at en personlig undertegnet abonnementsavtale ikke kan overføres til andre uten Sunn og Frisk AS samtykke.

* Forstår og godtar at ingen informasjon på www.vitalhealtheurope.com, eller annen informasjon som er mottatt eller utgitt av Sunn og Frisk AS , er ment å være eller bør tolkes som medisinsk diagnose eller behandling. Informasjonen som gis er ikke en erstatning for medisinske råd og er ment å være en generell informasjon.

* Må sørge for at det angitte kredittkortet er aktivt. Hvis kredittkortet blir stjålet, er det kundens ansvar å ta kontakt med oss for å oppdatere betalingsinformasjon.

* Godtar at denne avtalen kan sies opp dersom nettbutikken må stenges ned på grunn av uforutsette avbrudd i driften.

* Er pliktig til å melde adresseendring. Sunn og Frisk AS kan ikke holdes ansvarlig for produkter som forsvinner eller blir stjålet ved å unnlate å oppdatere adressedetaljer.

 

VILKÅR VED ENKELTKJØP

 

1. AUTOMATISK KREDITT / DEBETKORT / PAYPAL BETALINGSAVTALE

Betaling gjøres ved bestilling med kredittkort eller PayPal-konto.

2. FEIL VED BETALING

Hvis en betaling blir avvist, vil varene ikke sendes før kunden har oppgitt korrekt betalingsinformasjon og en vellykket betalingstransaksjon er fullført.

3. PRISJUSTERING

Sunn og Frisk AS forbeholder seg retten til å uten forvarsel regulere produktets pris så det tilsvarer en økning av konsumprisindeksen.

4. 100% FORNØYDGARANTI

Kunden kan bruke vår 100% fornøyd garanti innen 30 dager fra det første kjøpet av Vital Greens. Produktet vil bli levert til den angitte adressen. Hvis kunden av en eller annen grunn ikke er fornøyd med produktet kan det uten forpliktelse returneres til Sunn og Frisk AS. Fornøydgarantien dekker bare kjøpet av den første pakken, hvis kunden har kjøpt flere pakker av det samme produktet så dekker bare refusjonen én åpen / brukt forpakning. Alle andre produkter må returneres med uåpnet emballasje og i salgbar tilstand for å motta en refusjon. All emballasje (enten forseglet, full, delvis full eller tom) må returneres for full refusjon.

Søknadsskjema for retur skal fylles ut av kunden innen 30 dager fra fakturadato, sammen med en skriftlig redegjørelse av årsaken til returen. Når et returnummer blir utstedt til kunden, må varene ankomme vårt lager innen 14 dager, tydelig merket med returnummer.

Sunn og Frisk AS vil refundere kjøpesummen delvis eller i sin helhet , alt etter som, innen 30 dager etter at varene er ankommet lageret. Alle kostnader forbundet med retur av produktet dekkes av kunden.

5. PROSEDYRE FOR LEVERING AV VARER

Ved generelt salg så blir varene levert innen 1-3 arbeidsdager etter bestillingsdato.

Etter to mislykkede leveringsforsøk sendes produktet tilbake til depotet. Et returgebyr for kostnaden ved retur vil bli utstedt når varene ankommer depotet. Et returgebyr vil også gjelde dersom varen returneres på grunn av feil eller ufullstendig adresseinformasjon gitt av kunden på websiden vår. Dersom kunden mottar en pakke som ikke er i samsvar med avtalen og pakken returneres, så vil kunden ikke bli belastet for dette.

6. VALUTA AVGIFTER

Avgifter for valutaomregning kan oppstå ved bestillinger på nettsiden I andre valutaer enn euro.

 

ABONNEMENTSVILKÅR

 

1. AUTOMATISK KREDITT / DEBITTKORT / PAYPAL BETALINGSAVTALE

Ved å godta denne avtalen, så godkjenner abonnenten en automatisk periodisk betaling fra abonnentens bankkort (kreditt/debitt) eller PayPal-konto (”Automatisk periodisk betalingsmåte”) til leverandøren under hele avtaleperioden. For ikke-bindende og 4 eller 12 måneders bindingstid, så vil betalingen bli trukket fra det nominerte betalingskortet annenhver måned, 3 dager før varene sendes.

Abonnementet gir produkter for to måneders forbruk annenhver måned. For 4 og 12 måneders kontrakt, så er prisen garantert gjennom hele bindingstiden og betaling for et abonnement kan ikke stoppes før bindingstiden er fullført. På slutten av et abonnement med bindingstid går abonnementet over til et rullerende abonnement. Leveranse av produktet kommer til å fortsette til abonnementet avsluttes. Notis om å avbryte et 4 eller 12 måneders abonnement må mottas senest 30 dager før neste planlagte leveringsdato. Notis om å avbryte et abonnement uten bindingstid må være mottatt senest 7 dager før neste planlagte betaling. Leveranse av varer og kortbetaling vil fortsette til en av partene sier opp avtalen.

2. FEIL VED AUTOMATISK PERIODISK BETALING

Hvis et betalingskrav på Abonnentens Automatisk Periodiske Betalingsmåte avvises, vil ikke varene bli levert før kunden gir riktig betalingsinformasjon og betalingen er gjennomført.

4 og 12 måneders kontrakter er bindende gjennom hele avtaleperioden uansett om betalingen mislykkes. Sunn og Frisk AS vil tilby flere muligheter for kunden til å korrigere betalingsinformasjon. Ved vesentlig mislighold av betalinger (to eller flere avviste betalingstransaksjoner) har Sunn og Frisk AS rett til å inndrive utestående beløp gjennom et inkassobyrå.

3. PRISJUSTERING

Sunn og Frisk AS forbeholder seg retten til å uten forvarsel å regulere prisen på produktet som tilsvarer økningen i konsumprisindeksen.

4 og 12 måneders abonnement kommer med en prisgaranti - se 4. PRISGARANTI.

4. PRISGARANT

4 og 12 måneders abonnement kommer med en prisgaranti. Når bindingstiden er over så starter det løpende abonnementet, og garantien er ikke lenger gjeldende. Hvis kunden fortsatt ønsker prisgaranti, så må kunden registrere seg med et nytt abonnement med 4 eller 12 måneders bindingstid.

5. 100% FORNØYD GARANTI

Kunden kan benytte vår 100 % fornøyd garanti innen de 30 første dagene av et ubundet, 4 eller 12 måneders abonnement. Produktet vil bli levert til den angitte adressen. Hvis kunden av en eller annen grunn ikke er fornøyd med produktet kan det, uten forpliktelse, returneres til Sunn og Frisk AS. Fornøyd garantien dekker bare test av den første produktpakken. Hvis kunden har kjøpt flere pakker av det samme produktet , så dekker bare refusjon én åpen/brukt forpakning. Alle gjenværende produkter må returneres i uåpnet emballasje og i salgbar tilstand for en refusjon av disse produktene. All emballasje (enten forseglet/full, delvis tom eller tom) må returneres for full refusjon.

Et returskjema må fylles ut og sendes av kunden innen 30 dager fra fakturadato, sammen med en skriftlig redegjørelse for årsaken til returen. Når et returnummer har blitt utstedt til kunden, må varene ankomme lageret vårt innen 14 dager, tydelig merket med returnummeret.

Sunn og Frisk AS vil refundere kjøpesummen helt eller delvis, alt etter som, innen 30 dager etter mottak av varene til lageret, og hvis det er aktuelt, avslutte abonnementet. Alle kostnader ved retur av varer skal dekkes av kunden.

6. PROSEDYRE FOR LEVERING AV VARER

For alle abonnementsbestillinger så skjer leveranse av varene 1-2 dager etter ”Første Leveransedato” som kundene har oppgitt under bestillingsprosessen. Levering er kun tilgjengelig når betalingen er fullført. Ved hver påfølgende sending så sendes produktene annenhver måned på samme dato som den opprinnelige kontrakten ble registrert. Betalingen trekkes fra det nominerte debitt/kredittkortet eller PayPal-konto på samme tid.

Etter to mislykkede leveringsforsøk så sendes produktet tilbake til deoptet. Et returgebyr for å dekke kostnadene vil bli utstedt når varene ankommer depotet. Et returgebyr vil også utstedes dersom varen returneres på grunn av feil eller ufullstendig adresse oppgitt av kunden på websiden. Dersom kunden mottar en pakke som ikke er i samsvar med avtalen og pakken returneres, så vil kunden ikke bli belastet for dette.

a. ADRESSEENDRING: kan gjøres online av kunden, men må sendes 10 dager før neste planlagte leveringsdato. Å endre leveringsadresse etter denne datoen kan medføre ekstra fraktkostnader dersom varene allerede har forlatt lageret.

7. Å SETTE ET ABONNEMENT ”PÅ HOLD”

Følgende grunner aksepteres : a) Sykdom eller dårlig helse i en sammenhengende periode på minst en måned.(Merk at Vital Greens generelt fremmer god helse. Denne klausulen gjelder dersom fortsatt bruk ikke er anbefalt av lege eller kvalifisert helsepersonell i forbindelse med medisinering eller av annen årsak.) b) Graviditet c) Midlertidig stasjonering i utlandet i forbindelse med jobb / studier / verneplikt. Abonnementet kan ikke stanses på grunn av ferie.

Et abonnement kan settes på hold i minimum 1 måned og maksimum 12 måneder. ”På hold” er ikke en del av den avtalte 4 eller 12 månedersperioden. En periode med betalingslettelse kan skilles fra ”På hold”, men er gyldig i samme antall måneder. En forespørsel om å stoppe et abonnement kan ikke gjøres i ettertid. Dokumentasjon i form av en legeattest, attest fra lege / klinikk, attest fra arbeidsgiver / skole må følge søknaden om ”På hold” og og bli spesifisert med til og fra dato. En utløpt legeattest er ikke akseptabelt. Sunn og Frisk AS må godkjenne en søknad for å sette et abonnement ”På hold” før pauseperioden begynner og betalingen justeres.

8. Å ” PAUSE” KONTRAKTEN

4 eller 12 måneders abonnement lar deg pause for to kalendermåneder (dvs en leveranse) i løpet av en 12 måneders periode, uansett grunn. Betalingsperioden forlenges med pausetiden slik at hele 4 eller 12 måneders avtaleperioden fortsatt gjelder. Ubrukt ”pauseperiode” kan ikke overføres til neste kalenderår. Dette gir abonnenter muligheten til å dra på ferie eller ta en pause fra leveranser av hvilken som helst grunn uten å miste prisfortrinnet.

9. OPPSIGELSE AV ABONNEMENT

4 eller 12 måneders abonnement utløper den kalendermåneden som kommer etter avslutningsmåneden på den datoen som den opprinnelige kontrakten ble registrert. (Eksempel: et 12 måneders abonnement registrert 15.november 2012. Abonnementet utløper 15.desember 2013, med endelig levering og betaling 15.oktober 2013.) Når den bindende kontraktsperioden utløper så kommer produktet fortsatt til å leveres og betaling bli trukket hver måned inntil en av partene sier opp avtalen. Oppsigelse av en løpende kontrakt må gjøres av kunden minst 30 dager før neste betaling. Dersom kunden ønsker å avslutte kontrakten på slutten av en fast kontraktsperiode, må kunden sende inn et varsel om opphør minst 30 dager før utgangen av den faste kontraktsperioden. Kansellering av abonnementet må gjøres skriftlig på websiden. Bekreftelse på oppsigelse vil gis av Sunn og Frisk AS via e-post.

For ikke-bindende abonnement må kunden avbestille senest 7 dager før neste betaling.

10. UTKJØPSKLAUSU

Hvis kunden ønsker å avbryte et abonnement etter den innledende 30-dagers prøveperioden, så kan de gjøre det gjennom å kjøpe ut kontrakten. Utbetalingsbeløpet avhenger av antall mottatte produkter og abonnementspris.

11. SPESIELLE BETINGELSER

Før bindingstiden på 4 eller 12 måneder er fullført , kan abonnenten på grunn av formildende omstendigheter foreslå at det ikke lenger er mulig å fullføre bindingstiden. F.eks. hvis abonnenten ikke lenger kan konsumere Sunn og Frisk AS sine produkter på grunn av en allergisk reaksjon eller intoleranse, og derfor må avslutte tidligere enn den avtalte 4 eller 12 måneders perioden. Disse forespørslene må gjøres via et elektronisk skjema og støttes opp av offisiell dokumentasjon som støtter de formildende omstendighetene (attest fra lege, terapeut e.l).

12. Abonnement er ikke tilgjengelig i kombinasjon med andre rabatter eller tilbud.

13. VALUTAKONVERTERING AVGIFT

Avgifter for valutaomregning kan forekomme ved bestilling på nettsiden i andre valutaer enn euro.